Ge er ett tillfälle att verkligen se vad ni menar eller att se helhetsbilden av er framtiden 

exempel pÅ graphic Recording

Arbetsförmedlingen har 13 000 anställda utspridda på ca 350 kontor över hela landet och under 2015 hade man samlat 1100 medarbetare i Stockholm för att mötas och prata om Arbetsförmedlingens förnyelseresa. Ett möte då Grafant var på plats för att fånga värdet i kommunikationen genom att löpande under dagen visualisera de viktiga budskap och frågor som uppstod. 
Graphic Recording hjälper till att stimulera till att mötesdeltagarna nyfiket pratar om mötets innehåll och de frågor som de upplever som extra angelägna.
Graphic Recording bidrar också till att vi minns innehållet och lärdomarna efter mötet under en längre tid. Att det dessutom inspirerar mötesdeltagarna att återbesöka bilden även efter att mötet är slut gör att man under en längre tid pratar om de viktiga budskap som togs upp och dessutom lättare delar information vidare i organisationen eller till externa parter. 

Grafant har under mer än fem år av visualiserande hos fler än 60 företag/ organisationer arbetat med innovativa och samskapande arbetssätt för att nå nya och effektiva resultat.

I bildspelet nedan kan du finna olika resultat från olika Graphic Recordinguppdrag. Exempel på företag och organisationer som använd Grafant för Graphic Recording är: AcadeMedia, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Atlas Copco, Coca-Cola, Försvarets materielverk, KTH, Polisen, Södertörns Högskola, Röda Korset, Scania, Stadsmissionen, Sveriges kommunikatörer, Tamro, Sigma, Göteborgs stad, Täby kommun m.fl. 

Om du skulle vilja finna resultat som just nu används kan du titta in på bl a:

Du kan även läsa om effekterna och varför företag använder Graphic Recording för att kommunicera både internt och externt:

Artikeln "Här är Terese bild av mötet om nya simhallen" i tidningen Mitti

exempel pÅ budskapsillustration

Kommunikation internt inom organisationer och externt till kunder behöver tala till så många sinnen som möjligt hos mottagaren för att budskapen ska stanna kvar länge. 
Budskapsillustrationer kan exempelvis hjälpa dig att stärka ett presentationsmaterial, ditt teams överenskommelse om hur er arbetsprocess ska se ut under ert gemensamma process eller illustrera er företagskänsla genom att skapa en maskot.