grafant logo rosa prick

Ge er ett tillfälle att verkligen se vad ni menar eller att se helhetsbilden av er framtiden 

exempel pÅ graphic Recording

Tillväxtverket bidrar till en utvecklad servicestruktur i Sveriges gles- och landsbygder. Med hjälp av nätverk jobbar Tillväxtverket för att kunskapsspridningen gällande jämställd serviceutveckling i gles- och landsbygder tillvaratas.

I december 2017 ordnades en sammankomst mellan olika aktörer i Sverige och med fokus på hur vi kan skapa ökad kunskap och bättre förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med kommersiell service i lands- och glesbygd. Tillsammans med dagens talare reflekterade deltagarna kring kommande års arbete inom området. 

För att inspirera deltagarna ytterligare och även hjälpa alla att behålla fokus på frågornas innehåll användes graphic recording. Genom graphic recording fick deltagarna också stöd genom objektivt synliggjord kunskap, utmaningar och så klart de möjligheter som arbetet innebär.  

Mer om detta är du välkommen att läsa här: Graphic recording – hur minns du en konferens bäst?

Grafant har under mer än fem år visualiserat idéer, visioner, strategier m.m. hos fler än 100 företag/ organisationer.
Organisationer som velat arbeta med innovativa och samskapande arbetssätt för att nå nya effektiva resultat.

I bildspelet nedan kan du finna olika resultat från olika Graphic Recordinguppdrag. Exempel på företag och organisationer som använd Grafant för Graphic Recording är: AcadeMedia, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Atlas Copco, Coca-Cola, Försvarets materielverk, KTH, Polisen, Södertörns Högskola, Röda Korset, Scania, Stadsmissionen, Sveriges kommunikatörer, Tamro, Sigma, Göteborgs stad, Täby kommun m.fl. 

Om du skulle vilja finna resultat som ligger på uppdragsgivares webbsidor kan du titta in på bl a:

Du kan även läsa om effekterna och varför företag använder Graphic Recording för att kommunicera både internt och externt:

Artikeln "Här är Terese bild av mötet om nya simhallen" i tidningen Mitti
loading...

exempel pÅ budskapsillustration

Kommunikation internt inom organisationer och externt till kunder behöver tala till så många sinnen som möjligt hos mottagaren för att budskapen ska stanna kvar länge. 
Budskapsillustrationer kan exempelvis hjälpa dig att stärka ett presentationsmaterial, ditt teams överenskommelse om hur er arbetsprocess ska se ut under ert gemensamma process eller illustrera er företagskänsla genom att skapa en maskot.

loading...