grafant logo rosa prick

Rita för att se dina egna idéer och vad du själv vill lära dig

  • Lär dig nya saker på skola och jobb med hjälp av att rita symboler
  • Få dina vänners, familjs eller arbetskamraters förståelse genom att göra idéer och sammanhang tydligare

Rita för att se vad andra menar eller för att du vill samarbeta

  • Rita för att stärka kreativitet och kritiskt tänkande hos dig själv och hos dina vänner, familj eller arbetskamrater
  • Rita för att engagera omgivningen i dina eller andras idéer
  • Rita för att ni tillsammans ska se vad ni menar och vilka mål ni har tillsammans
Questions lead to ideas!
Questions lead to ideas!

Meningsfullt lärande är en kreativ process

Kunskap för livet och färdigheter du vill använda dig av. Här får du lära dig grunderna och styrkorna med visuellt stärkt kommunikation.

Vi pratar om att:

Visualisera idéer

Presentera dina idéer med hjälp av symboler. Få din kollegas förståelse för din idé genom att göra sammanhanget visuellt tydligt

Stimulera delaktighet

Använda ditt visuella språk för att stimulera kreativitet och kritiskt tänkande hos dig själv och hos dina kollegor. Använd mallar och metaforer för att skapa engagemang i din eller era idéutveckling och/eller vid beslutstagande.

Klargöra och förtydliga

Visualisera framtiden och hitta en gemensam bild av den. Förtydliga tillsammans så att ni är på det klara med gemensamma mål, rollfördelning eller åtaganden.

När kursen är över har vi ritat symboler, använt färgsättning, kompositioner, pratat om hur interaktionen påverkas i grupper som har visuella verktyg med mera. 

Med dig hem har du en mapp med nya symboler, mallar, kunskap om färgers påverkan på information, informationsstrukturering och exempel på olika typer av textning.


Vill du också lära dig hur du kan använda ritandet för att tydliggöra dina egna och andras idéer ? Välkommen att höra av dig!

Telefon: 
0720-269 551
Mail: terese.ellnestam@grafant.se