grafant logo rosa prick
Graphic Redording

Graphic Recording stärker förståelsen för varandras idéer, skapar tydlighet, visualiserar vägen mot er målbild och samtidigt stärker minnet för gruppen.

Grunden i Graphic Recording är att skapa en visuell sammanställning i realtid. Sammanställningen består av handritade bilder som fångar värdet i en gruppkommunikation - exempelvis möten, workshops eller föredrag.

Graphic Recording är mycket effektivt exempelvis under utvecklingsarbeten, visionsarbete, strategiarbete, planeringsarbete eller kreativa workshops såsom idégenerering.

Att använda handritade bilder och visuell sammanställning tydliggör den samlade kunskapen och erfarenheten som hela gruppen besitter.

När kan det då vara tillfälle att förstärka arbetet med Graphic Recording?

Exempelvis när ni planerar:
  • En kick-off
  • Ett strategi- eller visionsmöte
  • En konferens
  • Ett brainstormingmöte

Graphic Recording för Cap & Design. 

Hur går det till?

Bilderna ritas på en vald yta - exempelvis stora papper (ca 1 x 6 meter), blädderblock, whiteboards eller digitalt via en tablet/ ritplatta då bilderna projiceras via projektor på en duk.

Varför?

Bilderna skapar en visuell återberättelse där era tankar och idéer växer fram och ökar tydligheten, kärnfullheten, förståelsen och engagemanget hos deltagarna.
Hastigheten att ta in vad någon annan menar ökar om man fångar det med en bild. Feedbackloopen blir kortare mellan de olika individerna eftersom hjärnan läser bilder fortare än text. Det har även visat sig i forskning att en visuell sammanfattning gör det enklare för oss alla att efter ett möte minnas vad som sagt. Arbetar man dessutom i en internationell miljö där språk och kulturskillander är en utmaning är en grafisk översättning till stor hjälp för att undvika missförstånd.
Graphic Recording skapar tydlighet och uppmuntrar till engagerad interaktion när samtal, texter, tankar och idéer förvandlas till sammanhängande bilder på ett dynamiskt och intressant sätt.

Terese har intervjuats på Sveriges Radio P4 samt i ett antal podcaster. Vill du lyssna på en intervju som gjordes med Terese Ellnestam (Grafants grundare) under 2016 om värdet av Graphic Recording och varför hon valt att arbeta med visuell kommunikation kan du klicka här eller på bilden till höger. (intervjun är på engelska)

Vad innebär leveransen av tjänsten Graphic Recording?


Ett original som består av en handritad bild innehållande destillerad, sorterad och strukturerad information som kommit ut av ert möte. Bilden kan med fördel användas för att påminna sig själv och kollegor om resultaten som ni kom fram till under det event som ni tidigare genomfört. Bilden kan hängas upp i ett projektrum eller allmänna ytor för att skapa möjligheter för dagliga diskussioner som bidrar till vidare arbete efter exempelvis en kick-off, ett brainstormingmöte osv.

Ett annat alternativ är att bilden digitaliseras och användas i skriftliga sammanställningar eller presentationer som ni eventuellt vill hålla inför andra enheter inom företaget.