grafant logo rosa prick

GRAFISK facilitering/samskapande grupper

Hur ser kommunikationen ut i ditt team? 

Använd visuellt tilltalande mötesledning för att öppna upp för samarbete, se vad enskilda individer har för bilder. Sammansatt skapar det en bild som visualiserar helheten.  Konsten att kommunicera helt enkelt.

Grafisk facilitering bidrar till att en grupp kan skapa en gemensam bild av idéer eller visioner och få resultatet sammanställt i en visuell tilltalande struktur.

Att vända sig till en person utanför ert team som leder ert möte eller en workshop kan ha många fördelar. Detta dels för att mötesledaren är opartisk men också för att få styrkan i att använda en person/ facilitator med erfarenhet av samskapande grupper för att nå mötets mål och syfte värdeskapade på flera sätt.

Utan en sådan grund finns risken att man inte upptäcker att teammedlemmarna har olika bilder av målet förrän man är en bit inne i arbetet. Dessa upptäckter skapar ofta irritation i teamet, förseningar och onödiga kostnader.

I förändrings- och utvecklingsarbeten är det även viktigt att medarbetare finner och delar med sig av sina unika idéer. Att visualisera idéer i grupp är viktigt för att fokusera, destillera, strukturera och reflektera. Vilket i sin tur är mycket värdefullt för en utvecklingsprocess. I dagens näringsliv är det viktigt att vara innovativ, tydlig och effektiv. Vem vill vara ett företag som är likt alla andra?

#konstenattkommunicera #grafant #grafiskfacilitering