grafant logo rosa prick

GRAFISK KOMMUNIKATION

Fångar värdet i kommunikation med hjälp av bilder

Hur ser kommunikation ut för dig?

Jag vill börja med att be dig tänka på en hund som ligger på en matta.

Har du tänkt klart?

Då vill jag fråga dig: hur ser hunden ut? Och hur ser mattan ut?

Här kan du se hur min hund ser ut, som jag tänkte på. Och mattan också förstås. 

Var det samma hund som du tänkte på?
Och samma matta?

Varför bad jag dig om detta?

Jo, för att vi alla har olika världar av livskrokar inuti oss. Ljud, bilder, känslor och lukter som vi lägger ihop till ett unikt pussel som bildar vårt medvetande och vår kunskap. Vårt jag. Utifrån detta kommunicerar vi med vår omvärld.
 
Det är lätt att utgå ifrån att våra medmänniskor runt om oss uppfattar kommunikation på samma sätt som du själv gör. Vad jag vill förmedla med att be dig tänka på hunden som ligger på mattan är att vi, trots mycket okomplicerade och ”självklara”  ord, har olika bild av vad vi menar. 

Därför vill jag öppna upp en låda med verktyg som kan hjälpa dig att förstärka och tydliggöra innehållet i kommunikation.

När du har idéer eller budskap som du vill ha fram i samtal med en extern part eller grupp är visualisering ett mycket bra verktyg. En möjlighet är att du själv förstärker din kommunikation genom att rita symboler och bilder. Att lära känna din egen förmåga att destillera, sortera och visualisera dina egna, eller andras, idéer. Visualisering hjälper mottagaren av ditt budskap att verkligen förstå din inre bild och syfte.  

Om du upplever att det känns lite ovant att rita under tiden du pratar kan du alltid be någon hjälpa till att förstärka samtalen visuellt. Att vara team kring idéer, budskap, vision eller strategier gör de oftast än mer starka och tydliga.

Så sätt igång!

Vidga din värld och vårt gemensamma universum. Meningsfullt lärande och kommunikation är en kreativ process. Kunskap och färdigheter kan inte bli nedladdade som en app eller programvara utan handlar om regelbunden övning. Fråga nästa person du träffar vilken hund och vilken matta den personen ser. Du kommer att inspireras av dennes egna unika värld. Och personen du möter av ditt.

Varmt välkommen

till Grafant och hör gärna av dig om det är något som gör dig extra nyfiken att veta mer om. Det är så spännande att få dela kommunikationsuniversum med pennan i högsta hugg!