grafant logo rosa prick

När är det lämpligt att använda budskapsillustration?

Budskapsillustration är något som hjälper dig/ er att förstärka resultatet av exempelvis ett strategiarbete, ett processutvecklingsarbete eller inför en presentation av ett projektarbete. När du/ ni har idéer eller budskap du/ ni vill ha fram i samtal med extern part eller grupp är visualisering ett starkt positivt komplement till tal och skrift. 

Att använda budskapsillustration passar extra bra vid tillfällen som du/ni vill:

  • Visualisera mitt/ mitt projekts/ mitt företags mål, strategi och visioner 
  • Visualisera mitt/ mitt projekts/ mitt företags budskap exempelvis förmedla värdeord kring företagskultur 
  • Vill skapa en tydlig och lättillgänglig presentation 

Varför används budskapsillustration?

Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Man kan även säga att ett ord kan ge 1000 bilder.

Det innebär att om du/ ni håller ett föredrag utan bilder som medvetet är utvalda för att förstärka ditt budskap är risken större att åhörarna har väldigt olika uppfattning om innehållet efteråt. Det blir då endast åhörarens personliga bildbibliotek (som också kan kallas erfarenhet) som används och strukturerar och destillerar om ditt budskap. Om du/ ni förstärker ditt föredrag, diskussioner och samtal med speciellt framtagna bilder som är stärkande för ditt/ert budskap ökar chansen avsevärt att åhörarna tillgodogör sig det du/ ni verkligen menar. 

Står ni inför ett kommande projektarbete där ni är en större grupp som ska gå mot samma mål är en gemensamt framtagen målbild ett väldigt tidsbesparande verktyg som genom sin tydlighet minskar antalet missförstånd och ökar teamkänslan. 

Hur går det till när du använder Grafant för att göra budskapsillustration?

Förberedande arbete 
Inför ditt/ ert event, möte eller konferens kommer Grafant till er på ett kostnadsfritt möte. Under detta möte vill vi att du/ ni berättar om syfte, mål, budskapets kärna, eventuell storyboard m.m. Ni delger även eventuella styrande parametrar och förväntningar. Under detta möte pratar vi även om det ska hanteras konfidentiell information, bilder med upphovsrätt osv. 

En kort tid efter avslutat möte presenterar Grafant en offert (upplägg, förutsättningar, prisuppgift) på önskat uppdrag. 

Arbetet med budskapsillustrationen 
Grafant tar fram en grovskiss för att stämma av med er att uppdraget uppfattats som ni önskar. Vi ses och tittar igenom utkastet tillsammans för att ni ska kunna komma med feedback om vad som kan bli bättre för att ni ska känna att det är en story ni kan stå bakom. Mindre justeringar gör jag det på plats. 

Bilderna arbetas det vidare med till dess att ni känner er nöjda. I de flesta fall behövs ett par korrigeringsvändor (det kan ex vara att man önskar byta ut vissa ord eller lägga till information som man glömt i tidigare läge) men dessa justeringar kan tas via mail om ni önskar. 

Vad innebär leveransen av tjänsten budskapsillustration? 
Leveransen innefattar det antal illustrationer som beställts. Vanligen är illustrationerna digitala och formatet på bilderna brukar vara .jpg eller .png men om ni önskar något annat är det bara att säga till. 
När ni är nöjda med bilderna skickas dessa över på överenskommet sätt och får användas enligt överenskommelse. 

Saker som kan påverka hur lång tid skapande- och leveransprocessen tar är exempelvis hur stor mängd och hur tät informationen/ budskapet ni vill förmedla är. En annan ska som vanligtvis påverkar tidsåtgången är hur många personer som är delaktiga i att ge feedback kring hur bilderna ska utformas. Men mellan tummen och pekfingret brukar det bli mellan 2 och 4 korrigeringsomgångar innan bilderna är klara.